Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
Direkta faktorer
Nedan listas de direkta faktorerna.
Genom att klicka dig vidare på respektive punkt kan du sedan fördjupa dig i respektive faktor. Med direkta faktorer avses de som mer konkret, fysiologiskt och idrottsligt påverkar på träningen. Innan du klickar vidare, reflektera först själv vad dina tankar är kring varje enskild punkt. Fundera kring hur varje faktor påverkar träningsresultat positivt eller negativt?
Grundläggande träningsprinciper
Traning 1. Aktuellt utgångsläge och dagsläge
Traning 2. Träningserfarenhet
Traning 3. Specificitet / Vad du tränar
Traning 4. Träningsintensitet /Hur ansträngande, hur intensivt
Traning 5. Träningsfrekvens /Hur ofta
Traning 6. Duration / Längd på passet
Traning 7. Total tidsperiod av träning
Traning 8. Träningsvolym / Total mängd träning
Traning 9. Variation, utveckling och förnyelse av träningen
Traning 10. Taktik och strategi
Traning 11. Fysiska komplementsövningar
Traning 12. Kognitiva och kombinerade komplementsövningar
Traning 13. Behandlingar
Traning 14. Variation, utövning av olika former och idrotter
Traning 15. Träningsmetod
Traning 16. Utförande och träningskvalitet
Traning 17. Fokus och koncentration under träningen
Traning 18. Nivå av utmaning och progression
Traning 19. Helhetsplanering och upplägg av träningen
Traning 20. Träningsplanering och upplägg av enskilt pass
Omgivande faktorer
  Traning 1. Utrustning och material
  Traning 2. Fysisk träningsmiljö
  Traning 3. Social träningsmiljö
  Traning 4. Miljöfaktorer vid utförande av träningen
  Traning 5. Miljöfaktorer i livsmiljön
  Traning 6. Ämnen som är skadliga för miljön och organismer
Basala faktorer
  Traning 1. Fysisk stress och återhämtning
  Traning 2. Psykologisk stress och återhämtning
  Traning 3. Fysiska restriktioner
  Traning 4. Nutrition och kost
  Traning 5. Kosttillskott och extra tillbehör till din ordinarie diet
  Traning 6. Sömn
  Traning 7. Genetik och individuella förutsättningar
  Traning 8. Ålder
  Traning 9. Personlig hygien och ta hand om kroppen
  Traning 10. Alkohol
  Traning 11. Tobak
  Traning 12. Droger
  Traning 13. Mediciner och läkemedel
  Traning 14. Otillåtna substanser och dopning
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se