Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
5. Miljöfaktorer i livsmiljön
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Miljöfaktorer i livsmiljön"
som kan påverka träningsresultaten.
Föroreningar
Avgaser
Luftkvalitét
Ventilation
Höjd över havet
Temperatur
Luftfuktighet
Sol, Skugga
Dagsljus
Buller
Oljud
Höga ljud
Extrem nivå av stimuli och input
Städkvalité i hemmet
Damm
Mögel
Starka dofter
Exempel på frågeställningar
Hur är min levnadsmiljö idag?
Vilka faktorer skulle jag kunna påverka på kort sikt?
Vilka faktorer skulle jag kunna påverka på
lång sikt?
Vilka faktorer tror jag påverkar mig mest idag?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se