Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
1. Livssituation, livsmiljö och livserfarenheter
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Livssituation, livsmiljö och livserfarenheter” som kan
påverka träningsresultaten.
Hemmiljö och boendesituation
Närmiljö
Trygghet och säkerhet
Mindre eller större oförutsedda händelser
Positiva oförutsedda händelser
Traumatiska oförutsedda händelser
Resor
Familjesituation
Livserfarenhet och uppväxt
Sysselsättning, Studier, Arbete
Arbets- och studiemiljö
Närhet till naturen
Dagssituation
Allmän hälsa
Den världsbild, kultur och paradigm
du är uppväxt i och lever i
Exempel på frågeställningar
Hur är läget? Hur mår du?
Hur mår de personer som står dig närmast?
Hur ser ditt liv ut just nu?
Hur trivs du just nu med ditt liv?
Känner du att ditt boende är ditt hem?
Mår du bra i ditt boende?
Har du flyttat/ bytt boende ofta?
Har du möjlighet att bo i din lägenhet
eller hus så länge du önskar?
Är du trygg och säker i ditt hem och ditt närområde?
Har du en tillfredställande sysselsättning,
arbete eller studier?
Är du frisk och har hälsa?
Har du ett arbete, studerar eller har en
meningsfull sysselsättning?
Om ett, två, fem eller tio år, hur vill du att ditt
liv ska vara och hur vill du känna dig då?
Vilka erfarenheter från ditt liv har påverkat
hur din livssituation ser ut idag?
Vad är viktiga lärdomar som du hittills
har tagit med din från ditt liv?
Vilka delar av ditt liv upptar dina tankar och
ditt fokus?
Finns det delar i ditt liv som du känner oro inför?
Hur ser samspelet ut mellan ditt idrottande och
ditt övriga liv?
Hur hanterar du stora förändringar i livet?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se