Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
18. Nivå av utmaning och progression
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Nivå av utmaning och progression"
som kan påverka träningsresultaten.
Stegvis ökning av utmaning
Just rätt nivå på utmaning
Adekvat utmaning kopplat till aktuell förmåga
Progression, utveckling
Gå utanför din bekvämlighetszon
Upplevd ansträngning, verklig ansträngning
Fysisk ansträngning, mental ansträngning
Gränsen till sin förmåga
Flytta fram gränserna
Progression i total träningsbelastning
Superkompensation
Inplanerad och kortsiktig överbelastning
Funktionell överträning
Långvarig överbelastning
Adaptation
Vad säger kroppen?
Tävlingslikt?
Individanpassat
Dagsform, Fitness
Prestationsförmåga
Bygga upp ökad tolerans
Prestera ditt yttersta
Superkompensation
Skaderisk?
Vad är nästa steg, nästa steg, nästa steg.
Förbereda dig på nästa steg
Exempel på frågeställningar
Tränar du på en utmanande nivå?
Hur har ditt upplägg kring progression sett
ut genom åren?
Hur pass planerad har progressionen varit?
Har planen stämt med det utförts i praktiken?
Hur speglar sig progressionen mot resultaten?
Supramaximalt arbete
Progression i volym eller intensitet
Progression inom en övning
Progression i svårighetsgrad eller teknik
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se