Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
10. Taktik och strategi
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Taktik och strategi"
som kan påverka träningsresultaten.
Varierade idrottsspecifika faktorer
Exempel på frågeställningar
Har jag en taktik? Vilka alternativ finns?
Hur har min taktik och strategi fungerat tidigare?
Finns det saker som jag skulle vilja ändra på?
Varför har jag det upplägg jag har?
Vilka grunder står det på?
Har jag analyserat eller utvärdera det tidigare?
Hur länge har jag haft samma eller likande?
Vilka fördelar finns med olika upplägg?
Vilka nackdelar finns med olika upplägg?
Fokus på styrkor eller svagheter?
Hur anpassar jag min träning efter min taktik?
Att ändra under utövande?
Vad menas med taktik i din sport?
Vad menas med strategi i din sport?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se