Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
3. Fysiska restriktioner
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Fysiska restriktioner"
som kan påverka träningsresultaten.
Aktuella skador
Gamla skador
Opererade skador
Sår
I väntan på operation
Idrottsskador och skador kopplade till träningen
Överbelastningsskador
Långdragna skador
Oidentifierade skador
Benhinneinflammation
Muskelbristningar
Stressfrakturer
Under rehabilitering
Sjukdomar eller diagnoser
Inklämda nerver
Hjärnskada
Hjärnskakning
Påverkan på motorik
Stukning
Bullerskada
Diskbråck
Allergier
Muskelsmärta
Nervsmärta
Virussjukdom
Bakteriell sjukdom
Fysiska riskfaktorer
Magens funktioner
Lös mage, hård mage, diarréer
Överträningssyndrom
Diabetes
Grad av insulinkänslighet
Trötthet
Skavsår
Stukningar
Vätskebrist
Dagsform
Menstruation
Graviditet
Halsont
Tandvärk
Feber
Förkylning
Luftvägsinfektioner
Nedsatt immunförsvar
Järnvärde, Järndepå, HB-värde
Termoreglering under träningspass
Brist på specifik mineral
Brist på specifik vitamin
Illamående
Aptitlöshet
Näringsupptag
Halsbränna
Astma
Hälsporre
Synproblem
Huvudvärk
Migrän
Yrsel
Hörselproblem
Kramp
Hjärtproblem eller hjärtpåverkan
Muskelvärk
Ledvärk
Oförklarlig trötthet
Träningsvärk
Högt blodtryck
Dokumentera dina skador och rehabiliteringen av
dem. Spara dokumentationen genom karriären som
minnesstöd vid eventuell återkomst av skada
Exempel på frågeställningar
Vad är orsaken till skadan?
Hur mår jag idag?
Hur har jag mått den senaste månaden?
Har jag några aktuella och ej läkta skador?
Vilka fysiska restriktioner begränsar min träning?
Hur kan jag öka chansen att hålla mig frisk?
Hur kan jag öka chansen att hålla mig skadefri?
Hur dokumenterar jag mina skador och min
rehabilitering?
Vad har fungerat tidigare gällande att må bättre
eller rehabilitera mina skador?
Kopplat till mina tidigare skador: Finns det något
jag bör undvika eller vara försiktig med?
Har jag sökt vård för skador kopplade till min
idrott?
Vilka fysiska restriktioner har en långsiktig
påverkan på mitt träningsresultat?
Vart eller vem kan jag vända mig till för att
söka hjälp?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se