Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
6. Duration / Längd på passet
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Duration / Längd på passet"
som kan påverka träningsresultaten.
För långa pass
Lagom pass
För korta pass
Effektiva pass
Hur länge bibehålls kvalitén?
Skaderisk
Variation i passen
Dela upp i kortare / fler pass
Anpassat till tävling?
Påverkan på laktat
Glykogen och energidepåer
Vätskenivå och eventuell tillförsel av vätska
Exempel på frågeställningar
Varför (t.ex. ”alltid gjort så”, baserat på erfarenhet,
baserat på forskning, ”tränaren säger så”) har jag
den längd på träningspassen som jag har?
Vilket syfte eller mening har jag med den längd
på träningspassen som jag har?
Hur långa är merparten av de träningspass
jag utför?
Vilken variation har jag på olika pass?
Hur ofta tränar jag liknande pass?
Vilka upplägg har jag tidigare erfarenhet av?
Hur lång tid har jag i ett pass?
Hur känner jag mig oftast direkt efter ett
träningspass?
Kan jag bibehålla relativt god koncentration
under träningspasset?
Hur länge kan jag bibehålla önskad intensitet?
Vad kan jag göra under passet för att understödja
min fortsatta aktivitet och även min intensitetsnivå?
Är träningspasset anpassat till tävlingslika
förhållanden?
Hur känner jag mig oftast när det har gått två till
tre timmar efter ett träningspass?
Varierar jag längden på passet under olika
perioder under året eller säsongen?
Hur är min strategi för att lägga in pauser under
träningspassen?
Krävs flera klädombyten?
Hur planerar jag mina dagar för att kunna
få in längre pass?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se