Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
17. Fokus och koncentration under träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Fokus och koncentration under träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Koncentration
Rätt fokus
Inre fokus och yttre fokus
Fokusera på aktuell rörelse
Fokusera på aktuellt träningspass
Känna
Andning
Andningsövningar
Stänga av störande tankar
Stänga av störande intryck
Mental insats
I zonen
Inte tänka för mycket
Kontroll
Kanalisera
Vara närvarande
Vara här och nu
Vad ska jag fokusera på?
Rikta fokus på det som är produktivt
Kunna skifta fokus, under träning och tävling,
mellan utövningen och avslappning. Ofta. Ger bättre
fokus när du idrottar/ utför rörelsen
Exempel på frågeställningar
Har jag lätt eller svårt för att koncentrera mig i
träningssituationen?
Vilka yttre faktorer påverkar mitt fokus och
koncentration mest under träningen?
Hur stänger jag ute störande intryck?
Vem kan hjälpa mig med detta?
Finns goda exempel, tips, eller arbetssätt som
skulle kunna vara till hjälp för mig?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se