Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA OMGIVNINGSFAKTORER
1. Utrustning och material
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Utrustning och material"
som kan påverka träningsresultaten.
Funktionella kläder och skor
Modernitetsnivå
Kvalitetsnivå på material och utrustning
Utrustning och material anpassat till individ
Utrustning anpassat till ålder och nivå
Utrustning anpassat lag, situation, ändamål
Utrustning och material anpassat yttre
förutsättningar
Variation och byte av utrustning under pågående
aktivitet
Vårda och ta hand om utrustningen
Tekniska hjälpmedel
  Pulsmätare
Dataprogram
Hur gör jag med utrustning som påverkar synen?
Hur gör jag med utrustning som påverkar hörseln?
Säkerhet
Skapa egen checklista med utrustning att ta med
sig till träningen eller till tävling.
Alla idrotter och träningar har sin egen specifi ka
utrustning som både ska vara bekväm och uppfylla
säkerhetsbestämmelser. Exemplen är många och det
är upp till dig att ta reda på vilka krav som ställ för
just din aktivitet.
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se