Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
1. Fysisk stress och återhämtning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Fysisk stress och återhämtning"
som kan påverka träningsresultaten.
Balans mellan aktivitet och vila
Kvalitet och kvantitet i vila
Aktiv återhämtning
Olika former av vila och återhämtning beroende
på tid mellan träningspassen
Olika former av vila och återhämtning beroende
på vad och hur du har tränat
Fysiskt krävande arbete
Påverkan av mängd träning
Total fysisk ansträngning under dagen
Medvetet övertränad
Kortsiktigt övertränad
Omedvetet övertränad
Variation i övningar och belastning
Kontrollera variationer i vilopuls
Tid mellan träningspass
Perioder av högre aktivitet
Generellt behov av fysisk återhämtning
Specifika behov av fysisk återhämning så som:
skelett, hormonsystem, nervsystem, senor och muskelfästen, specifika muskler
Ansamling av metaboliter
Långsiktiga strategier
Akuta strategier
Fysiska övningar
Nutritionsstrategier
Välja återhämtningsstrategi baserat på hur du
subjektivt mår efter en träning eller match
Välja återhämtningsstrategi objektivt baserat på
vilken total stress och belastning den aktuella träningen har inneburit
Exempel på frågeställningar
Hur lång tid behöver jag mellan liknande
träningspass?
Hur långtid behöver jag mellan olika former av
träningspass?
Vad kan påverka min återhämtning positivt?
  Vad kan påverka min återhämtning negativt?
Aktiv vila, det vill säga exempelvis lugnare
promenader och minskat stillasittande kan också
stötta den fysiska återhämtningen
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se