Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
4. Miljöfaktorer vid utförande av träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Miljöfaktorer vid utförande av träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Väderförhållande
Vind
Is
Regn
Snö
Hagel
Luftkvalitét
Ventilation
Höjd över havet
Temperatur
Luftfuktighet
Sol, Skugga
Vattentemperatur
Oväder
Lufttemperatur
Strömt vatten
Vågor
Klima
Exempel på frågeställningar
Hur kan jag acklimatisera kroppen både fysiskt och
mentalt efter den yttre miljöns förutsättningar?
Hur kan jag förbereda mig för olika
miljöförhållanden?
Hur kan jag anpassa mig och min utrustning till
olika förhållanden?
Bör jag förbereda mitt kostintag och vätska kopplat
till olika förhållanden?
Vad är mina upplevelser och erfarenheter?
Vad är mina lärdomar från tidigare upplevelser?
Kan jag fråga någon annan om råd?
Hur påverkar värmen din prestation?
Hur påverkar kylan din prestation?
Hur påverkas skaderisken?
Känner du till kroppens varningsignaler?
Energiåtgång till vid kyla eller vistelse i kallt vatten
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se