Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
6. Ämnen som är skadliga för miljön och organismer
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Ämnen som är skadliga för miljön och levande organismer"
som kan påverka träningsresultaten.
Föroreningar
Luftföroreningar
Vissa kemikalier
Gifter
Toxiner
Dioxiner
Mögel
Bekämpningsmedel
Miljögifter
Flamskyddsmedel
Läkemedelsrester i vatten och natur
Miljöfarliga metaller
Radioaktiv strålning
Hormonstörande ämnen
Läkemedelsrester
Vattenkvalitet
Microplaster
Exempel på frågeställningar
Hur minimerar jag risken att utsätta mig för detta?
Hur stor påverkan på min hälsa har dessa
olika exempel?
Vilken evidens finns?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se