Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
7. Total tidsperiod av träning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Total tidsperiod av träning"
som kan påverka träningsresultaten.
Under hur lång tid har träningen bedrivits?
När kommer resultaten?
Realistiska förväntningar
Regelbundenhet över tid
Oavbruten period av träning, Reversibilitet
Period utan träning. Detraining.
Olika förmågor går ner olika snabbt
Period med regelbunden önskvärd nivå av träning
Period med väsentligt längre intensitet
eller total volym
Ackumulerat resultat/effekt
Inlärningsfaser av nya övningar och ny teknik
Exempel på frågeställningar
Vad är dina erfarenheter kring hur lång tid det tagit
för dig att uppnå de resultat du önskat?
Hur länge har du tränat din aktuella idrott eller
träningsform?
Har du realistiska förväntningar på den tid det
kommer att ta att uppnå dina träningsmål?
Har du tidigare erfarenhet av skador och vilken tid
har det tagit att rehabilitera dessa?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se