Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
11. Fysiska komplementsövningar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Fysiska komplementsövningar"
som kan påverka träningsresultaten.
Generell styrka, Specifik styrka
Reaktiv styrka, Uthållighet i styrka
Statisk styrka, Dynamisk styrka
Excentrisk styrka, koncentrisk styrka
Isotonisk-, isometrisk-, isokenetiskmuskelaktivering
Muskeltillväxt, Muskelvolym
Maximalstyrka, Tung styrka
Power / kraftutveckling
Olika motstånd i olika delar av rörelsen
Kroppens tålighet för långvarig belastning
Kroppens tålighet för tung belastning
Elasticitet och styvhet i senor och muskler
Förmåga att hantera Newton och stötar / kollissioner
Förmåga att hantera g-krafter / accelerationskrafter
Absorbera kraft
Koordination
Muskelkontakt och motorik.
Styra och känna muskeln
Kondition, Kardiovaskulär uthållighet
  Vo2max, maximal syreupptagningsförmåga
Vo2max i din specifika idrott
Isolationsövningar
Varierande grad av komplexa övningar som
involverar flera muskelgrupper, leder eller
moment samtidigt
Aerob träning
Anaerob träning
Förmågan att hålla hög intensitet under allt
längre tidsperioder
Critical speed
Critical Power
Spänst, Explosivitet
Acceleration
Inbromsning / Deaccelerera
Snabbhet
Synkronisera olika rörelser
Flytta tyngdpunkt
Reflexer och reaktionsförmåga
Spatial förmåga och rumsuppfattning
Rörlighet/ flexibilitet
Rörelsemönster, Teknik, Motorik
Rörelse i olika riktningar, vinklar och plan
Rörelseekonomi / Rörelseeffektivitet
Rörelser i olika hastighet
Olika former av balans
Riktningsändringar
Smidighet / Agility
Precision
Träffsäkerhet
Unilateralträning överkropp – träning med bara
ena armen
Unilateralträning underkropp - träning med bara
ena benet
Bilateralträning överkropp - träning med båda
armarna samtidigt
Bilateralträning underkropp - träning med båda
benen samtidigt
Contralateral träning – träning med motsatt /
diagonalt arm och ben samtidigt
Ipsilateral träning – samtidig träning med arm
och ben på samma sida kroppen
Plyometrisk träning
Stabilitet
Maskinbaserade övningar
Fria övningar, Fria vikter
Övningar med egna kroppen som motstånd / vikt
Kroppsuppfattning
Kroppskontroll
Open chain. Closed chain
Variera rörelseomfång
Träna i vatten
Träna på olika underlag, t.ex sand,
myr, skog, klippor
Skadeförebyggande åtgärder
Övnings-, idrotts- eller grenspecifika faktorer
Andningen och andningsövningar
Modifiera övningar till individen
Val av övning - vinst/fördel av just denna
övning vs risken för skada
Exempel på frågeställningar
Vilka transfer- eller överföringseffekter finns
mellan vald övning och din idrott?
Vilka komplementsövningar görs som är
idrottspecifika?
Går det att bryta ut enskilda moment eller
rörelser att träna på?
Vilka övningar genomförs som är
skadeförebyggande?
Vilka fysiska komplementövningar genomförs?
Genomförs övningar som innehåller och kombinerar
både fysiskt och kognitivt utmanande moment?
Arbetar jag på och stärker jag mina styrkor?
Arbetar jag på och stärker jag mina svagheter?
Hur hittar jag mer kunskap om hur du kan
modifiera en övning på olika sätt?
Hur ökar jag min kunskap och kreativitet i
skapandet av dessa övningar?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se