Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
20. Träningsplanering och upplägg av enskild pass
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom ”Träningsplanering och upplägg av enskilt träningspass"
som kan påverka träningsresultaten.
Planering av enskilda pass
Val av övningar
Generell uppvärmning
Lokal uppvärmning/ specifik uppvärmning
Nedvarvning efter träningspass
Förberedelser och åtgärder innan pass
Förberedelser och åtgärder efter pass
Exempel på frågeställningar
Planering av pass anpassat efter hur du känner dig?
Reflektion efter träningspasset:
Vad gick bra?
Reflektion efter träningspasset:
Vad kunde gått bättre?
Vad tycker du har fungerat tidigare och vad har
inte fungerat?
  Hur redo känner du dig för att träna nu eller idag?
Hur kändes passet?
Inför: Fråga sig: Vad är syftet med passet och
upplägget?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se