Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
10. Alkohol
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom ”Alkohol"
som kan påverka träningsresultaten.
Bruk av alkohol
Tidigare bruk av alkohol
Nivå av konsumtion av alkohol
Stöd att sluta eller minska
Riskbruk
Missbruk
Endast vid enstaka tillfällen
Påverkan på träningen
Kortsiktiga konsekvenser
Långsiktiga konsekvenser
Exempel på frågeställningar
Vart kan jag vända mig med frågor eller
funderingar?
Vad är mina erfarenheter av alkohol?
Vad är min syn och tankar kring min alkoholkonsumtion?
När brukar jag dricka?
Hur mycket brukar jag dricka per tillfälle? Vilka konsekvenser har mitt drickande fått för mig?
Vilka konsekvenser har mitt drickande
fått för andra?
Hur är min relation till alkohol idag?
Hur är mitt umgänges relation till alkohol?
Har jag och mina vänner eller familj pratat om
tillfällen då vi gemensamt brukar dricker alkohol?
Finns det annat du kan göra vid tillfällen då du
tenderar att dricka alkohol?
Hur närmar jag mig diskussionen med en vän
som jag misstänker dricker för mycket?
Har någon person kommenterat min
alkoholkonsumtion?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se