Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
2. Träningserfarenhet
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Träningserfarenhet"
som kan påverka träningsresultaten.
Nybörjare
Avancerad nivå
Muskelminne
Motoriskt minne
Långsiktiga fysiologiska effekter
Kroppens tålighet
Tränat tidigare?
Tränat likande?
Rörelsemängd genom livet
Variation av rörelse och idrott genom livet
Exempel på frågeställningar
Hur mycket har jag tränat denna idrott, övning
eller träningsform tidigare?
På vilken nivå har jag tränat?
Hur van är min kropp med denna sorts träning
och belastning?
Vilken sorts fysisk aktivitet har jag ägnat mig åt
förutom denna specifi ka idrott?
Hur stor del av all min träning ägnar jag åt att utöva
min specifi ka idrott, träningsform eller övning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se