Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
3. Specificitet / Vad du tränar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Specificitet / Vad du tränar"
som kan påverka träningsresultaten.
Val av idrott eller träningsform
Val av övningar
Val av träningsprogram
Val av metod
Träna på det du vill bli bra på
Val av träningsfilosofi
Exempel på frågeställningar
Vad vill du uppnå?
Tränar jag tillräckligt mycket på just
det jag vill bli bra på?
Bäst anpassad väg till uppsatt mål?
Träna tävlingslikt?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se