Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
5. Träningsfrekvens / Hur ofta
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsfrekvens / Hur oftat"
som kan påverka träningsresultaten.
Flera pass per dag
Varje dag
X antal gånger per vecka
X gånger per månad
Exempel på frågeställningar
Varför (t.ex. ”alltid gjort så”, baserat på erfarenhet,
baserat på forskning, ”tränaren säger så”) tränar jag
med denna frekvens?
Vilket syfte eller mening har jag med den frekvens
på träningspassen som jag har?
Hur ofta tränar jag?
Hur ofta tränar jag samma typ av pass?
Vilken variation har jag på olika pass?
Vilken intensitetsnivå har jag på
mina träningspass?
Vilka upplägg har jag tidigare erfarenhet av?
Densitet. Hur lång tid har jag mellan passen?
Hur känner jag mig oftast inför ett träningspass?
Hinner jag fylla på mina energidepåer till
nästa pass?
Vilken grad av återhämtning behövs innan jag
kan göra ett nytt pass?
Varierar jag hur ofta jag tränar beroende på olika
perioder under året eller säsongen?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se