Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
1. Aktuellt utgångsläge och dagsläge
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Aktuellt utgångsläge och dagsläge"
som kan påverka träningsresultaten.
Startläge och dagsläge
Lyssna på kroppens signaler
Aktuell prestationsförmåga -
Träningsstatus / Fitness / Form
Aktuell generell mental kapacitet
Pigghet / freshness / mental ork
Aktuell generell fysisk kapacitet
Mood / humör för dagen
Specifik / Grenspecifik fitness / Form
Syreupptagningsförmåga
Muskelmassa
Blodvolym
Kroppssammansättning
Kroppfettsprocent
Vikt
Hormonnivåer
Nervsystem
Skelettet
Cellernas mående och kapacitet
Muskelfibersammansättning
Vätskenivå
Sömnen
Stressnivå det senaste dygnet
Glykogendepåer och energidepåer
Tidsperiod av frånvaro av sjukdom
Fysisk belastning och träning senaste
två till tre dagarna
Exempel på frågeställningar
Hur mår jag just för dagen?
Varför mår jag som jag mår just idag?
Hur känns min kropp?
Hur mår jag mentalt idag?
Hur har jag sovit senaste dagarna?
Hur länge sedan var det jag eventuellt var sjuk?
Hur har senaste tidens träning påverkat mig?
Har jag goda erfarenheter av att lyssna
på min kropp?
Hur är mina fysiska förutsättningar för att
genomföra aktuellt träningspass?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se