Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
12. Droger
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom ”Droger"
som kan påverka träningsresultaten.
Bruk av droger
Tidigare bruk
Nivå av konsumtion
Riskbruk
Missbruk
Stöd att sluta
Kunskap om droger
Påverkan på träningen
Proaktivt undvika situationer
Kortsiktiga konsekvenser
Långsiktiga konsekvenser
Exempel på frågeställningar
Vart kan jag vända mig med frågor eller
funderingar?
Vad är mina erfarenheter av droger?
Hur är min relation till droger idag?
Hur är mitt umgänges relation till droger?
Vad är dina tankar och åsikter kring droger?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se