Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
19. Helhetsplanering och upplägg av träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Helhetsplanering och upplägg av träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Individanpassa upplägg
Planering av upplägg
Skriva ner upplägg
Risker med upplägg
Fördelar med upplägg
80/20-regeln
Basera upplägget på det som ger störst påverkan
Input/Outcome/Return
Maximera utdelningen av din träningsinsats
Val av upplägg
Val av träningsprogram
Val av träningsfilosofi
Val av tillvägagångssätt
Långsiktighet och hållbarhet
Justera upplägget allt eftersom
Offseason-onseason-Preseason
Upplägg under olika delar av försäsongen
Upplägg under olika delar av tävlingssäsongen
Årsplanering av upplägget
Veckoplanering av upplägget
Förmåga att ta till sig upplägget
Acceptans av träningsupplägget
Är du involverad i upplägget?
Lagom små, frekventa, regelbundna, hanterbara,
utmanande, mätbara förbättringar
När du skapat ett upplägg ifrågasätt och tänk över
en gång till
När under dygnet träningen genomförs? Anpassa
efter Cirkadiska klockan/ kroppens dygnsrytm?
Balansen att maximera upplägget och skaderisk
Anpassa svårighetsnivån till vart du befi nner dig i
inlärningsprocessen
Planering i detalj eller övergripande idé?
Förberedda planer vid olika utfall/ scenarier.
Exempelvis om du når målet tidigare än förväntat
eller att du börjar känns dig rejält sliten.
Tester efter vissa perioder för att utvärdera hur det
har gått eller planering för kommande period
Proaktivt planera steg för steg.
Planera nästkommande steg och nästkommande
och nästkommande osv.
Reservplan vid oplanerad händelse, plan vid
händelse x eller y (exempelvis skada, uteblivet
resultat, eller resultat över förväntan)
Fokusera på styrkor?
Fokusera på svagheter?
Balans mellan fokus på styrkor och svagheter?
Vad är min erfarenhet med att skapa
träningsupplägg?
Vad är min erfarenhet med tidigare tränings
upplägg?
Vem kan hjälpa mig med mitt träningsupplägg?
Hur kan jag lära mig mer om hur jag kan skapa ett
träningsupplägg?
Jämföra och ifrågasätta - Varför är träningsupplägg
A bättre än B och C?
Ska du basera upplägget efter målet eller tvärtom?
Exempel på rullande schema: Dag 1 två pass: ett
typ a och ett typ b. Dag 2 ett pass av typ a. Dag 3
två pass: ett typ a och ett typ b. Dag 4 ett pass typ C.
Återupprepa.
Exempel på rullande schema: Dag 1 pass 1,
Dag 2 pass 2, Dag 3 pass 3. Återupprepa
Exempel på upplägg baserat på vecka/ veckodagar:
Måndag pass 1, tisdag pass 2, onsdag, 3, torsdag vila,
fredag pass 1, lördag pass 2, söndag pass 3
Hur ska den kompletterande- eller grundträningen
anpassas under tävlingssäsongen
Hur ska den fysiska kapaciteten underhållas
under tävlingssäsongen?
Fokusera på en sak, förmåga, övning extra under
en viss period?
Vad ska du göra individuellt och vad kan du
göra i grupp?
När under ett år behöver du vara som bäst?
Vid flera tillfällen?
När eventuellt simulera tävling eller tävlingslika
förhållanden?
Exempel på frågeställningar
Använder jag olika former av blockperiodisering?
Hur kan jag skapa bättre förutsättningar för att
träningen ska förbli oavbruten?
Hur påverkas min fysisk och prestation av
olika tidsperioder utan träning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se