Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
14. Variation, olika träningsformer, idrotter
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Variation, olika träningsformer, idrotter"
som kan påverka träningsresultaten.
Prova andra idrotter och träningsformer
Som en del av det ordinarie träningsupplägget
Ibland bryta av med annan sorts träning
Vilka fördelar finns?
Vilka nackdelar finns?
Prioritering av huvudidrotten
Komplement till huvudidrotten
Överföring av färdigheter mellan träningsformer
Total träningsvolym
Exempel på frågeställningar
Vad kan du lära från andra idrotter?
Vilka lärdomar eller nya insikter tar du med till
din idrott?
Vilka fysiska fördelar finns det?
Vilka mentala fördelar finns det?
Vilka idrotter skulle kunna gagna just mig eller
min idrott?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se