Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
11. Tobak
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom ”Tobak"
som kan påverka träningsresultaten.
Bruk av tobak
Tidigare bruk av tobak
Nivå av konsumtion av tobak
Vilken slags form av tobak
Stöd att sluta eller minska
Riskbruk
Missbruk
Endast enstaka tillfällen
Påverkan på träningen
Kortsiktiga konsekvenser
Långsiktiga konsekvenser
Exempel på frågeställningar
Vart kan jag vända mig med frågor eller
funderingar?
Vad är mina erfarenheter av tobak?
Hur är min relation till tobak idag?
Hur är mitt umgänges relation till tobak?
Finns det annat du kan göra vid tillfällen då du
tenderar att använda tobak?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se