Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
16. Utförande och träningskvalitet
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Utförande och träningskvalitet"
som kan påverka träningsresultaten.
Noggrannhet
Fokus på teknik
Nivå av utförande och kvalitet
Hur utförs träningen?
Hur har min noggrannhet i utförandet
skiftat över tid?
Vilka tillfällen finns då du eventuellt inte behöver
vara lika strikt med tekniken?
Vilka tillfällen finns då du tenderar att slarva
med tekniken?
Påverkas du av din omkringliggande träningsmiljö
när det gäller nogrannheten och kvalitén på ditt
utförande av övningar?
Vilka risker finns med att inte vara noggrann
i sitt utförande?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se