Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
3. Social träningsmiljö
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Social träningsmiljö"
som kan påverka träningsresultaten.
Samvaro och gemenskap
Gruppkänsla, Lagkänsla
Utbyte av kunskap
Återkoppling
Skicklighetsnivå på utövare omkring
Kännedom om varandra
Konkurrens
Möjlighet att träna tillsammans och att träna själv
Högt i tak
Stöttande eller / och störande miljö
Att känna sig välkommen och trygg kan
främja prestation
Gruppdynamik
Hierarki
Gruppsykologi
Kommunikation
Exempel på frågeställningar
Får du kvalificerad sparring, uppbackning,
passningar, interaktion med träningspartner eller
lagkamrater?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se