Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA OMGIVNINGSFAKTORER
2. Fysisk träningsmiljö
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Fysisk träningsmiljö"
som kan påverka träningsresultaten.
Plats och lokal
Inomhus eller utomhus
Modernitetsnivå
Rymligt
Ljud, Akustik
Ljus
Ordning och reda
Städkvalitet
Omklädningsrum, Duschutrymmen
Plats för egen utrustning
Social möteplats
Anpassat underlag
Säkerhet
Inspirerande träningsmiljö
Variation av träningsplats
Träningsläger och träningsresor
Tillgänglighet
Exempel på frågeställningar
Hur påverkar min fysiska träningsmiljö
min risk för skador?
Är min fysiska träningsmiljö optimalt
anpassad till mig?
  Är min fysiska träningsmiljö optimalt
anpassad till min idrott?
Hur påverkar min fysiska träningsmiljö
min prestation?
Vad skulle jag (eller klubben) kunna förbättra
eller modifi era?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se