Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
15. Val av träningsmetod
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Val av träningsmetod"
som kan påverka träningsresultaten.
Val av typ av teknik
Val av metodik
Val av träningsfilosofi
Bygger på vilken metod, forskning eller skola?
Kombinera träningsformer
Kombinera övningar
Exempel på frågeställningar
Varför har jag valt just denna metod eller teknik?
Vilka alternativ finns?
Vad har påverkat mig i mina val?
Vilka för- och nackdelar finns med olika tankesätt?
Vilken evidens och forskning finns kopplat
till olika metodiker?
Vilka metoder eller olika träningsfilosofi er
har du själv provat?
Vilken metodik och träningsfilosofi är den
mest utbredda i din träningsmiljö och i din
närmsta omvärld?
Hur kan jag skapa mig en egen bild och mer
objektiv bild av vad vilka alternativ som finns?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se