Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
13. Mediciner och läkemedel
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom ”Mediciner och läkemedel"
som kan påverka träningsresultaten.
Effekter på träningen
Effekter på sömn
Effekter på aptit
Påverkan på energinivå
Påverkan på psykiskt mående
Smärtstillande läkemedel
Betablockerare
Ångestdämpande mediciner
Antidepressiva läkemedel
Inflammationsdämpande mediciner
Receptfria läkemedel
Receptbelagda läkemedel
Antihistaminer
Risken för missbruk eller beroende
Kortsiktiga effekter
Långsiktiga effekter
Exempel på frågeställningar
Vad är dina egna erfarenheter av mediciner?
Vilka mediciner eller läkemedel har jag använt
under de två senaste åren?
Tar jag några mediciner regelbundet?
Tar jag mediciner vid vissa specifi ka tillfällen?
Hur har dessa mediciner påverkat min träning?
Vart kan jag vända mig med frågor eller
funderingar?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se