Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
2. Psykologisk stress och återhämtning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Psykologisk stress och återhämtning"
som kan påverka träningsresultaten.
Stressbelastning från idrotten
Balans mellan aktivitet och vila
Fysiologisk påverkan av psykisk och mental stress
Kvalitet och kvantitet i vila
Aktiv återhämtning
Total nivå av stress
Negativ stress, Positiv stress
Stressorer
Förmåga att hantera stress
Är din stressreaktion relevant?
Strategier att hantera stress, Copingstrategier
Fritid
Avslappning
Aktiv vila
Frekvens av pauser
Förströelse
Stresshormoner
Nervsystemet
Parasympatiska nervsystemet
Sympatiska nervsystemet
Känsla av harmoni
Långa tidsperioder av obruten hög stress
Kvalitet på återhämtningen
Exempel på frågeställningar
Hur lång tid behöver jag mellan liknande
träningspass?
Hur långtid behöver jag mellan olika former av
träningspass?
  Vad kan minska eller öka denna tid?
Vad i mitt liv påverkar min stressnivå och mentala
återhämtning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se