Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
9. Personlig hygien och ta hand om kroppen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Personlig hygien och ta hand om kroppen"
som kan påverka träningsresultaten.
Tvättade träningskläder
Tvätta träningsväskan regelbundet
Smörja in
Ta hand om fötterna
Regelbundet tvätta händerna ordentligt och noga
med tvål vid till exempelvis hemkomst, innan mat,
efter toabesök.
Undvika att ta i hand
Undvika att umgås med personer som är sjuka
Undvika skavsår
Täcka och ta hand om sår
Vaccinationer
Munhygien
Använda handsprit
Ha med handsprit
Undvika att peta i ögon, mun, näsa
Hitta smittokällor och kritiska områden. t.ex.
mobiltelefonen, dörrhandtag, ledstänger, badrum
med mera.
Mathygien
Tillgång till rent vatten
Tillgång till hygienutrymmen av god kvalitet
Utsättas för olika typer av AC (vattenbaserad,
luftbaserad, cirkulerande/återvunnen luft)
Dricka från egen vattenfl aska, ej dela vattenflaska
Nysa och hosta i armvecket
Klippa och sköta naglar
Regelbundet byta sängkläder
Om möjligt, undvik att resa kollektivt vid
perioder av högre fysisk belastning,
sjukdomstider eller inför tävling
Exempel på frågeställningar
Hur ser dina rutiner och tankar ut kring
ovanstående?
Hur pratar ni om detta på din träningsanläggning,
i din klubb eller lag?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se