Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
12. Kognitiva och kombinerade komplementsövningar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Kognitiva och kombinerade komplementsövningar"
som kan påverka träningsresultaten.
Träning av kognitiva förmågor
Uppmärksamhet
Selektiv uppmärksamhet
Ihållande uppmärksamhet
Bibehållen uppmärksamhet
Alternerande uppmärksamhet
Speluppfattning
Spelsekvenser
Läsa en motståndare
Reaktionsförmåga
Perceptionsförmåga
Tålamod
Timing
Exekutiva funktioner
Beslutsfattande
Snabbhet i tänkandet och beslutsfattande
Speluppfattning och spelförståelse
Delar eller sekvenser av spelet, idrotten eller
utförandet
Exempel på frågeställningar
Vilka kognitiva komplementövningar genomförs?
Vilka transfer- eller överföringseffekter finns
mellan vald övning och din idrott?
Vilka komplementsövningar görs som är
idrottspecifika?
Genomförs övningar som innehåller och
kombinerar både fysiskt och kognitivt utmanande
moment?
Arbetar jag på och stärker jag mina styrkor?
Arbetar jag på och stärker jag mina svagheter?
Hur ökar jag min kunskap och kreativitet i
skapandet av dessa övningar?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se