Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
8. Träningsvolym / Total mängd träning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsvolym / Total mängd träning"
som kan påverka träningsresultaten.
Volym per pass
Volym per dag
Volym per vecka
Volym per period X
Volym per månad
Volym per år
Volym av övning x per period y
Volym av pass a per period b
Volym av repetitioner för muskelgrupp x per
pass eller period
För mycket, Rätt nivå, För lite
Variation
Total träningsdos
Anpassa inför tävling eller säsong
Skaderisk
Uppbyggande, Anabolt
Nedbrytande, Katabolt
Exempel på frågeställningar
Varför (t.ex. ”alltid gjort så”, baserat på erfarenhet,
baserat på forskning, ”tränaren säger så”) har jag
den träningsvolym som jag har?
Vilket syfte eller mening har jag med den
träningsvolym som jag har?
Vilken variation har jag under olika perioder
under året eller säsongen?
Anpassar jag träningsvolymen efter mitt övriga liv
eller händelser i mitt övriga liv?
Anpassar jag träningsvolymen efter mitt
mående och ork?
Vilka upplägg har jag tidigare erfarenhet av?
Hur vet jag om jag tränar för mycket?
Hur vet jag om jag tränar för lite?
Kan en något lägre intensitet på träningspassen
ge en ökad årlig träningsvolym och skulle det fi nns
en vinst med det?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se