Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
7. Genetik och individuella förutsättningar
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom ”Sömn"
som kan påverka träningsresultaten.
Talang
Passar jag för just denna träningsform?
Svarar kroppen på träningen?
Biomekaniska förutsättningar
Utvecklingsmöjligheter
Epigenetik
Hinder
Fördelar
Muskelmassa
Längd
Vikt
Hormonnivåer
Nervsystem
Skelettet
Kroppssammansättning
Muskelfibersammansättning
Exempel på frågeställningar
Även om genetiken sätter gränser för att du ska
bli bäst i en sport kanske den hjälper i en annan
Det finns alltid alternativet att strunta i genetiken
och ge allt du har för att bli bäst i idrott du älskar
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se