Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
13. Behandlingar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom ”Behandlingar"
som kan påverka träningsresultaten.
Olika former av tejpning
Stötvågsbehandling
Akupunktur
Dry needling
Foamroller
Olika former av bastu
Ljusbehandling
Ultraljud
Naprapati
Kiropraktik
Fysioterapi
Höghöjdstält
Floating
Olika former av massage
Olika former av kyla och kallbad
Olika former av rehabiliterande åtgärder
Exempel på frågeställningar
Hur är evidensen för den form av behandling jag
valt eller planera att välja?
Vad har jag provat med framgång förut?
Hur håller jag mig uppdaterad på nya metoder?
Vem kan jag rådfråga och var kan jag lära mig mer?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se