Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
4. Träningsintensitet / Hur ansträngande och hur intensivt
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsintensitet / Hur ansträngande och hur intensivt"
som kan påverka träningsresultaten.
Vikter
Motstånd
Pulsnivå
Repetitioner
Hastighet
Tempo
Watt
Pauser och vilotid
Variation i intensitet mellan olika pass
Variation i intensitet under samma pass
Variation i intensitet under olika träningsperioder
Fysiologisk ansträngningsnivå
Självupplevd ansträngningsnivå
Borgskalan – RPE
Hur länge jag kan hålla samma intensitet
Termoreglering
Metabolic Energy Turnover (MET)
En Watt kräver cirka 4 kcal per timme.
Exempel: Arbete på 50Wx60 minuter = 200kcal (självklart med individuella skillnader)
Exempel på frågeställningar
Varför (t.ex. ”alltid gjort så”, baserat på erfarenhet,
baserat på forskning, ”tränaren säger så”) tränar jag
med den intensitet som jag gör?
Vilken intensitet skulle jag bedöma att jag generellt
sett har på mina träningspass?
Vilket syfte eller mening har jag med den intensitet
på träningspassen som jag har?
Vilken intensitet brukar jag oftast ha på mina
träningspass?
Spara / avsätta energi till olika delar av passet?
Varierar jag intensitet under ett träningspass?
Varierar jag intensitet mellan olika träningspass?
Varierar jag intensitet mellan olika perioder under
året eller säsongen?
Hur känner jag mig oftast inför ett träningspass?
Hur känner jag mig oftast direkt efter ett
träningspass?
Hur känner jag mig oftast när det har gått två till
tre timmar efter ett träningspass?
Hur ofta kan jag träna med en riktigt hög intensitet?
Vilka vinster finns med att träna med en högre
intensitet?
Vilka vinster finns med att träna med en lägre
intensitet?
Hur mycket energi går ut till hela passet eller
aktiviteten?
Hur mycket energi går åt för x tid av passet
eller aktiviteten?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se