Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA FAKTORER GRUNDLÄGGANDE
9. Variation, utveckling, förnyelse av träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Variation, utveckling, förnyelse av träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Variera övningarna
Variera plats
Variera upplägg
Variera träningsprogram
Möblera om ordningen på övningarna
Följ aktuell forskning
Periodisering av träningen
Indela träningen i cykler
Träningsprogrammering
Exempel på frågeställningar
Hur länge har du haft det träningsupplägg som
du har just nu?
Vad är dina erfarenheter av att variera din träning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se