Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Mental återhämtning och avkoppling
Exempel på stödord för reflektion inom
”Mental återhämtning och avkoppling”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Vila hjärnan
    Koppla av
    Vad får mig att må bra?
    Slappna av
    Skratta och känna glädje
    Umgås med vänner
    Fridfull miljö
    Sinnesro
    Naturupplevelser
    Lugna aktivitet
    Lyssna på musik
    Mindfullness
    Meditation
    Andningsövningar
    Massage och beröring
    Känna tacksamhet
    Försök uppskatta de små sakerna i tillvaron
    Aktivt tänka positiva tankar - ger positiv energi
    Basal kroppskännedom
    Utöva Qigong
    Utöva Tai Chi
    Hjälp andra, engagemang i idéelt arbete
och socialt arbete
    Skapa och ta vara på tillfällen att vila hjärnan
från inkommande stimuli
    Mental inventering
- skriv ner allt du tänker på och som upptar dina tankar
    Använd självskattningsskalor
för att reflektera kring mående, stress och återhämtning
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se