Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Nedan listas de direkta faktorer som
påverkar (utan inbördes rangordning)
träningsresultaten. Med direkta faktorer avses de
som mer konkret, fysiologiskt och idrottsligt
påverkar på träningen.
Träningsbaserade faktorer, grundläggande träningsprinciper
  1. Utgångsläge och dagsläge
  2. Träningserfarenhet
  3. Specificitet / Vad du tränar
  4. Intensitet /Hur ansträngande
  5. Frekvens /Hur ofta
6. Duration / Längd på passet
7. Tidsperiod av träning
8. Träningsvolym / mängd träning
9. Variation, utveckling och förnyelse av träningen
10. Taktik och strategi
  11. Komplementsövningar och behandlingar
  12. Variation, utövning av olika träningsformer, idrotter
  13. Teknik och metod
  14. Fokus och koncentration
  15. Nivå av utmaning
Omgivningsfaktorer
  1. Utrustning och material
  2. Fysisk träningsmiljö
  3. Social träningsmiljö
  4. Miljöfaktorer
Basala faktorer
  1. Fysisk återhämtning
  2. Stressnivå och mental återhämtning
  3. Fysiska restriktioner
  4. Nutrition, kost och kosttillskott
5. Sömn
6. Genetik och individuella förutsättningar
7. Ålder
8. Alkohol
9. Tobak
  10. Droger eller otillåtna substanser
  11. Mediciner och läkemedel
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se