Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Motivation
Exempel på stödord för reflektion inom
”Motivation”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Drivkraft
    Mättnad
    Bekräftelse
    Meningsfullhet
    Motivationsnivå
    Beröm, Uppskattning, Uppmärksamhet
    Bara gör
    Känsla följer beteende
    Självbestämmande
    Inre motivation, Yttre motivation
    Self-efficacy
    Peak-end rule
    Hållbar motivation
    Kort- och långsiktig motivation
    Fokusera på små mätbara resultat
Små frekventa mätbara resultat ger positiv drivkraft
    Klar målbild
    Varför har jag den motivation jag har?
    Vad kan öka min motivation?
    Hur högt prioriterar jag målen?
    Hur tror du att det känns att nå målet?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se