Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Generell inställning och attityd
Exempel på stödord för reflektion inom
”Generell inställning och attityd”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Tankesätt, Synsätt
    Fördomar
    Positiv, Negativ
    Mindset
    Visualisering
    Nivå av hängivenhet
    Prioritering
    Beredd att arbeta hårt
    Arbetar hårt
    Tillit till sina förmågor
    Målmedvetenhet
    Målinriktad
    Tålamod
    Realistisk
    Ambitiös
    Ser möjligheter
    Strävande
    Ger aldrig upp
    Handlingskraft
    Eliminera rädslor
    Engagerad
Medvetet positiva tankar inför/vid nya tillfällen under dagen.
T.ex. när du vaknar, innan träningen, innan jobb, när du kommer hem
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se