Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Psykiskt mående
Exempel på stödord för reflektion inom
”Psykiskt mående”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Inga problem
    Glad, Ledsen, Ilsken
    Ångest, Nervös
    Olika situationers påverkan
    Olika miljöers påverkan
    Sinnesstämning
    Självförtroende
    Självkänsla
    Självkritisk
    Känslotillstånd
    Vara sig själv
    Vetskapen om att tankar ofta inte är verkligheten
    Eventuella diagnoser
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se