Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Återkoppling i stunden under träningen
Exempel på stödord för reflektion inom
”Återkoppling i stunden under träningen”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Analysera via att filma
    Någon som ser på och ger återkoppling
    Väggspeglar för egen bedömning
    Att själv utvärdera rörelserna
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se