Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Träningsvolym / mängd träning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsvolym / mängd träning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Per pass
    Per dag
    Per vecka
    Per period X
    Per månad
    Per år
    För mycket, Rätt nivå, För lite
    Variation
    Total träningsdos
    Anpassa inför tävling
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se