Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Specificitet / Vad du tränar
Exempel på stödord för reflektion inom
”Specificitet / Vad du tränar”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Val av träningsform
    Val av övning
    Val av träningsprogram
    Val av idrott
    Val av metod
    Träna på det du vill bli bra på
    Val av träningsfilosofi
    Vad vill du uppnå?
    Bäst anpassad väg till uppsatt mål?
    Träna tävligslikt?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se