Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Nivå av utmaning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Nivå av utmaning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Stegvis ökning av utmaning
    Just rätt nivå på utmaning
    Progression
    Gå utanför din bekvämlighetszon
    Upplevd ansträngning - verklig ansträngning
    Fysisk ansträngning, Mental ansträngning
    Utveckling
    Gränsen till sin förmåga
    Flytta fram gränserna
    Träningsbelastning
    Inplanerad och kortsiktig överbelastning
    Långvarig överbelastning
    Adaptation
    Vad säger kroppen?
    Tävlingslikt?
    Individanpassat
    Dagsform, Fitness
    Prestationsförmåga
    Bygga upp ökad tolerans
    Prestera ditt yttersta
    Superkompensation
    Skaderisk?
    Borgskalan - RPE
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se