Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Alkohol
Exempel på stödord för reflektion inom
”Alkohol”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Bruk av alkohol
    Tidigare bruk av alkohol
    Nivå av konsumtion av alkohol
    Stöd att sluta eller minska
    Riskbruk
    Missbruk
    Endast enstaka tillfällen
    Påverkan på träningen
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se