Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Fysiska restriktioner
Exempel på stödord för reflektion inom
”Fysiska restriktioner”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Aktuella skador
    Gamla skador
    Allergier
    Sjukdomar
    Fysiska riskfaktorer
    Magens funktion
    Överbelastningsskador
    Överträningssyndrom
    Diabetes, Insulinskänslighet
    Hjärnskakning
    Trötthet
    Skavsår
    Stukningar
    Kramp
    Rehabilitering
    Vätskebrist
    Eventuella diagnoser
    Dagsform
    Graviditet
    Halsont, Feber, Förkylning
    Nedsatt immunförsvar
    Idrottsskador
    Skador kopplade till träningen
    Järnvärde, Järndepå, HB-värde
    Illamående
    Aptitlöshet
    Astma
Dokumentera dina skador och rehabiliteringen av dem.
Spara dokumentationen genom karriären som
minnesstöd vid återkomst av skada.
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se