Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
2. Träningsvision och riktning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Träningsvision och riktning"
som kan påverka träningsresultaten.
Värderad riktning
Vision som ett sätt att skapa hållbar motivation
Tillräckligt stark vision som inspirerar och
motiverar dig när det är riktigt tufft
Går det att uppnå eller är en vision mer än väg,
riktning eller än strävan?
Vilken skulle vara din ultimata vision eller
dröm med träningen eller idrotten?
Att varje dag göra något som för dig närmare
din vision
Helhetsbild kring din idrottskarriär och träningsmål
En vision kan vara ett sätt att veta vart du ska
och riktar din uppmärksamhet och ditt fokus (och
stödjer dig också vart du inte ska rikta fokus eller
vad kan säga nej till)
Ok att verkligen vilja vinna och tänka stort
Påverkan från kultur, paradigm och världsbild
Vilka känslor eller åsikter väcker din träningsvision
hos andra?
Följderna av att fundamentalt tro på att det går
att uppnå din vision
Är det genuint viktigt för dig - ge inte upp!
Exempel på frågeställningar
Om jag provade att ”stänga av” min logik och
försöka bortse från allt som skulle kunna vara hinder
- Vad skulle mina idrottsliga drömmar vara då?
Vad begränsar eller hindrar dig?
Vad anser du om vad som är en verklig gräns för att uppnå det du vill och en av dig självuppfattad gräns?
Vad hjälper dig eller främjar att du kommer
närmare din vision?
Varför skulle inte just du kunna nå dit?
Kan du i förväg veta vart du slutligen kommer nå?
Hur skapar du en hållbar och etisk resa mot ditt mål?
Ser du dig själv som en förebild?
Vilket historiskt avtryck tror du att du lämnar
kopplat till dig, din idrott och din idrottskarriär?
Vilka positiva följdeffekter för andra tror du att
du bidragit med i och med ditt idrottande?
Finns det en gräns för hur bra du kan bli?
Hur vet du det?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se