Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
11. Incitament, vinster, möjligheter
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Incitament, vinster, möjligheter"
som kan påverka träningsresultaten.
Varför just idrott eller träning?
Framtidsutsikter och framtida möjligheter för
dig inom din idrott?
Älskar att träna
Hur vill du bli ihågkommen?
Hälsa
Orka vardagen
Vara stark
Kunna vara aktiv med barnen eller partner
Glädje och känsla
Upplevelser
Pengar
Status
Vinna tävlingar
Starkast
Leva länge
Uthålligast
För att det inte ska gå
Kämpa mot mig själv
Kämpa mot andra
Slutmål
Mervärde
Skratta
Umgås socialt
Bli bäst
Uppleva resor och platser
Karriär inom fysiskt krävande arbeten
Som idrottare inspirera andra
Test gränser och utmana sig både mentalt
och fysiskt
Se hur lång man kan nå med sig själv och sin
kropp (både fysisk och mentalt)
Jaga egna eller andras rekord eller prestationer
Se hur lång det går att nå inom idrotten
Känna sig här och nu
Meditativt
Arbeta mot ett mål
Disciplin
Leva strukturerat och disciplinerat
Skapar en grund för rutiner i övriga livet
Älskar sporten
Tillflyktsort
Vara en del av historien
Egen resa
Bli frisk
Meningsfull sysselsättning
Rörelseglädje
Lära känns sig själv, sin kropp och mentalt
Visa för dig själva att du kan
Tävla
Leva utanför 9-5
Utmana sig
Göra och skapa tillsammans i laget
Utveckla nya färdigheter
Komma ifrån andra delar av livet
Exempel på frågeställningar
Vad skulle det ultimata målet för mig vara i just
min idrott?
Vilka möjligheter finns i just min idrott?
Varför ska jag hålla på med just idrott eller träning?
Hur ser jag på idrotten i ett större perspektiv?
Vilka mervärden ger idrotten mig?
Hur kan jag idag eller i framtiden hjälpa andra
via idrotten?
Vilka utvecklingsmöjligheter och tävlingsmöjligheter
finns i just min idrott?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se